Disclaimer

Alle teksten en illustraties op deze website evenals de lay-out en de functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. U kan de teksten en illustraties afdrukken voor privégebruik; verspreiding ervan kan enkel na toestemming van ILVO. Ondanks alle inspanningen kan ILVO niet garanderen dat de informatie op deze website actueel, juist en volledig is. ILVO kan waar dit nodig is, eenzijdig informatie aanpassen en updaten. ILVO is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de informatie op deze website. ILVO is het niet noodzakelijk eens met de meningen die verkondigd worden op websites waarnaar vanuit de ILVO-website gelinkt wordt. ILVO is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Indien u persoonlijke gegevens doorgeeft, zijn deze gegevens onderhevig aan de Belgische wetten terzake van 8 december 1992. Uw coördinaten kunnen worden gebruikt om u later te contacteren in het kader van informatiecampagnes per post en/of per e-mail. Uw gegevens zullen enkel gebruikt worden om u op de hoogte te houden van activiteiten die ILVO organiseert en worden in geen geval aan derde partijen doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming. ILVO verzamelt informatie omtrent het gebruik door bezoekers van de website. Deze informatie omvat het aantal bezoeken, gebruiksduur, producten- en dienstenbeschrijvingen die worden gedownload en de pagina’s die worden geraadpleegd. ILVO gebruikt deze informatie ook voor de analyse van trends en het opstellen van statistieken.