Survey data

De afdeling visserijbiologie van het ILVO voert sinds 1985 bestandsopnamen uit van adulte platvissen in de zuidelijke Noordzee. Daarbij worden telkens 62 staal name punten bemonsterd. Op ieder station worden alle invertebraten en vissen gesorteerd op soort, en vervolgens geteld. Alle commerciële soorten worden gemeten en gewogen. Daarnaast worden otolieten van tong, schol, tarbot, griet en kabeljauw verzameld voor leeftijdsbepalingen.


Lees Meer