Survey data

 

Bottom Trawl Survey

De ILVO-onderzoeksgroep Visserijbiologie voert sinds 1985 bestandsopnamen uit van adulte platvissen (vnl. schol en tong) in de zuidelijke Noordzee. Daarbij worden telkens 62 staalnamepunten bemonsterd. Op ieder station worden alle ongewervelden en vissen gesorteerd op soort, en vervolgens geteld. Alle commerciële soorten worden gemeten en gewogen. Daarnaast worden otolieten (gehoorsteentjes) van tong, schol, tarbot, griet en kabeljauw verzameld voor leeftijdsbepalingen (per soort telkens 3 otolieten per cm-klasse in 14 afzonderlijke geografische eenheden).

De data worden jaarlijks uitgewisseld op de Working Group on Beam Trawl Surveys (WGBEAM), gecoördineerd door de Internationale Raad voor het Onderzoek van de Zee (ICES). De gegevens worden sinds 2012 opgeladen in de ICES-databank DATRAS (http://datras.ices.dk) . De uitvoering van de survey is een verplicht onderdeel van het Belgisch “National Data Gathering Program”, in uitvoering van EC Verordening no. 199/2008.

BTS 2019 Stations
BTS 2019 Stations

Demersal Young Fish Survey

Als onderdeel van de internationale ‘Demersal Young Fish and Brown Shrimp Survey’ wordt ook in de Belgische kustwateren elk najaar een wetenschappelijke visserijcampagne uitgevoerd om te bepalen hoeveel juveniele platvissen (vnml. schar Limanda limanda, schol Pleuronectes platessa, tong Solea solea, tarbot Psetta maxima, griet Scophthalmus rhombus) en grijze garnalen (Crangon crangon) er zijn. Deze informatie is van groot belang bij het opstellen van prognoses voor de vangstmogelijkheden in de volgende jaren. Reeds sinds 1973 worden door ILVO in dit kader 33 vaste visstations (tracks) bevist, waarvan de ruimtelijke spreiding overeenkomt met de belangrijkste voedselgronden voor juveniele platvissen en grijze garnalen in de Belgische wateren.

Dit onderzoek gebeurt in overleg met de volgende internationale partners, die elk bevoegd zijn voor analoge bestandsopnames in de territoriale wateren van de landen waar zij bevoegd voor zijn :

  • IMARES – Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies, Nederland
  • CEFAS – Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, Verenigd Koninkrijk
  • IFREMER – Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer, Frankrijk
  • vTI – Institut für Seefischerei, Johan Heinrich von Thünen-Institut, Duitsland

De internationale coördinatie vind plaats onder de koepel van ICES (de Internationale Raad voor het Onderzoek van de Zee), meer bepaald binnen de werkgroep WGBEAM (Working Group on Beam Trawl Surveys).

Survey DYFS
Survey DYFS