Data Collection

Het Europees visserijbeheer is afhankelijk van gegevens die verzameld, beheerd en verstrekt worden door de EU-landen op grond van het kader voor gegevensverzameling, de Data Collection Framework (DCF EC no. 199/2008). De DCF is een Europees communautair kader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector en voor de ondersteuning van wetenschappelijk advies over het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB).
Het vernieuwde gemeenschappelijk visserijbeleid (artikel 25, lid 2) bepaalt de basisprincipes voor gegevensverzameling:

  • nauwkeurigheid
  • betrouwbaarheid en tijdig aanleveren van data
  • vermijden van dubbele gegevensverzameling door verbeterde coƶrdinatie
  • veilige en efficiĆ«nte opslag in databanksystemen
  • betere beschikbaarheid van gegevens, voor verschillende stakeholders
  • naleving van wetten op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens
  • toegang voor de Europese Commissie zodat zij de beschikbaarheid en kwaliteit van de gegevens evenals de toegepaste verzamelmethoden te allen tijde kan nagaan.

Deze principes zijn een belangrijk onderdeel van een voorstel van de Commissie voor een herziening van de verordening gegevensverzameling in voege vanaf 30 juni 2016.