Socio-economische data

Het departement Landbouw en Visserij (Dienst Zeevisserij) van de Vlaamse Overheid verzamelt en beheert  economische gegevens over de Belgische visserij, aquacultuur en visverwerkende industrie. In het kader van de uitvoering van het DCF is ILVO gebruiker van deze gegevens, en worden de data geanalyseerd samen met de visserijafhankelijke data en de survey data ten behoeve van de bestandsramingen van de verschillende visbestanden.

Visserij

De gegevens over de visserij bevatten onderstaande elementen:

 • Vlootgegevens
  • Samenstelling van de vloot
  • Technische gegevens van vaartuigen (leeftijd, motorvermogen, lengte, tonnage, brandstofverbruik enz.)
 • Vangstgegevens per vistrip
  • Algemene tripgegevens (oa haven vertrek en aankomst, gebruikt vistuig, …)
  • Logboek gegevens (oa samenstelling van de vangst, visserijinspanning)
  • Vessel Monitoring System data (VMS)
  • Aanvoer
  • Besomming
 • Boekhoudkundige data (jaarrekeningen)
 • Tewerkstellingsgegevens (data van het sociaal secretariaat in full time equivalenten)

De economische gegevens voor de visserij worden aangeleverd per vlootsegment, zijnde het klein (de kust- en eurokottervisserij) en het groot vlootsegment. De indeling van vaartuigen in deze segmenten is afhankelijk van het gebruikte vistuig en de lengte en het motorvermogen van elk schip.

Aquacultuur

Ook voor de Belgische aquacultuursector worden socio-economische gegevens verzameld. Het gaat hierbij om de jaarrekeningen die informatie bevatten omtrent inkomsten en uitgaven. Binnen de uitgaven wordt een onderscheid gemaakt tussen personeelskosten, energiekosten, investeringen (kapitaalinbreng) en variabele kosten.

Visverwerkende industrie

Voor de visverwerkende industrie worden eveneens socio-economische gegevens verzameld. De gegevens worden gegroepeerd in vier categorieën, nl. bedrijven van minder dan 11 personeelsleden, van 11 tot 49 personeelsleden, van 50-249 personeelsleden en van meer dan 249 personeelsleden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen inkomen en productiekosten. Deze laatste omvatten o.a. personeelskosten, kosten van grondstoffen, variabele kosten, vaste kosten en kapitaalkosten.