Transversale variabelen

Omdat economen en biologen gegevens op een ander niveau verzamelen is het niet evident om deze gegevens te combineren. Daarom werden transversale variabelen gecreëerd, dat zijn variabelen die toelaten om biologisch onderzoek en economisch onderzoek te koppelen. Daartoe behoren onder andere gegevens over capaciteit, visserij-inspanning en aanvoer. Deze gegevens worden gegroepeerd volgens métier (combinatie van vistuig, maaswijdte van het net en eventuele selectieve aanpassingen) en visserijgebied.