Wetgevend kader

Council regulations

(EU) 2017/1004 VAN DE RAAD van 17 mei 2017 betreffende de instelling van een communautair kader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector en voor de ondersteuning van wetenschappelijk advies over het gemeenschappelijk visserijbeleid (repealing Council Regulation (EC) No 199/2008 (recast).

Commission regulations

VERORDENING (EG) Nr. 665/2008 VAN DE COMMISSIE van 14 juli 2008 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 199/2008 van de Raad betreffende de instelling van een communautair kader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector en voor de ondersteuning van wetenschappelijk advies over het gemeenschappelijk visserijbeleid.

Commission decisions

Commission delegated Decision (EU) 2021/1167 van 16 Juli 2021, tot vaststelling van het meerjarenprogramma van de Unie voor de verzameling en het beheer van biologische, ecologische, technische en sociaaleconomische gegevens in de visserij- en aquacultuursector vanaf 2022.

Commission Implementing Decision (EU) 2021/1168 van 16 Juli 2021 tot vaststelling van de lijst van verplichte survey op zee en de tresholds als onderdeel van het meerjarenprogramma van de Unie voor het verzamelen en beheren van gegevens in de visserij- en aquacultuursector vanaf 2022.

Commission Implementing Decision (EU) 2021/XX (nog niet gepubliceerd) tot vaststelling van regels voor het formaat voor de indiening van werkplannen en jaarverslagen voor gegevensverzameling in de visserij- en aquacultuursector