Publicaties

Ieder jaar moet België, net als de andere EU lidstaten bij de Europese Commissie een Nationaal Programma inleveren waarin wordt aangegeven welke bemonsteringen er in het komende jaar door België in het kader van de DCF zullen worden uitgevoerd. Daarnaast moet er jaarlijks een verslag (Annual Report) worden gemaakt van de bemonsteringen die in het afgelopen jaar zijn uitgevoerd.

De Europese Commissie laat deze rapporten jaarlijks evalueren. Naar aanleiding van deze evaluatie kan de Commissie vragen om de programma’s aan te passen of over een aantal zaken meer duidelijkheid te geven. De Belgische programma’s en rapportages die door de Commissie zijn goedgekeurd kunnen geraadpleegd worden via onderstaande links. Alle rapporten zijn Engelstalig.

Nationale programma’s en Annual Report België